פעילות בארה"ב

  • Vantage
  • מגדל SETAI - ניו יורק
  • Bryant Park 40
  • 51st Street
  • NINE 52